Kat İrtifakı Nasıl Alınır

Henüz inşaatına bile başlanmamış bir alan üzerinde plan aşamasında dahi bir takım haklar geçerlidir. Bunlardan biri olan kat irtifakı, bir proje tasarı aşamasındayken somut bir görünüm içerisinde bile değilken elde edilebilmektedir. Özellikle ev sahibi olmak isterken alacağınız evin kat irtifakının olması gerektiğini biliyor muydunuz? Sıklıkla duymaya aşina olduğumuz “Kat İrtifakı” nedir, ne gibi durumlarda alınması gerekir ve hangi şartlar altında geçerlidir?Bir arsa üzerinde yapılacak ya da yapılmakta olan bir ya da birden çok yapının kat, daire, dükkan, mağaza, iş bürosu, salon ve depo gibi çeşitlilik gösterilebilecek ayrı ayrı kullanılmaya yatkın bölümler için, yapı tamamlandıktan sonra üzerine alınacak kat mülkiyetine esas almak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan hakka “Kat İrtifakı” denir.

kat-irtifaki-nedir

 • Kat irtifakı bir nevi bir arsa üzerinde sahip olmayı planladığınız bir dairenin ya da dükkanın hissesine düşen arsa tapusu anlamına gelmektedir.
 • Arsa halinde duran ve bir bina çıkılmayan bir alan üzerinde tasarlanan bir daire satın almayı düşünüyorsanız, bir müteahhit ile muhattap olursunuz.
  • Bu süreçte daireyi alırken müteahhitle aranızda bir kat irtifakı anlaşması olmak zorundadır.
  • Kat irtifakı tapu dairesinden alınır ve kat irtifakı belgesi sayesinde müteahhit ile aranızda karşılıklı bir sözleşme içerisine girmiş olursunuz.
  • Kat irtifakında satın almayı planladığınız binanın özellikleri, dairenin metrekaresi, modeli hakkında müteahhit taahhüt verirken, siz de kat irtifakası üzerinde yapacağınız ödemeler hakkında söz vermiş olursunuz.
 • Kat irtifakı belgesi sayesinde size sunulan ve tasarlanması planlanan daire teslim edilmediği takdir de bir takım haklara da sahip olmuş olursunuz.

Kat İrtifakı için Gerekli Belgeler

Genel İnşaat Projesi: Genel inşaat projesinin bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediyeler dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) onaylanmış olması gerekir. Bir arsa üzerinde birden fazla bina varsa hepsinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri, park gibi ortak yerlerin alenen gösterilmesi ve belediyelerce onaylanması gereklidir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planına gerek yoktur.

Yönetim Planı: Arsa alanı yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının onaylanması ve tüm maliklerce imzalanması gerekir.

Liste: Arsa üzerindeki her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliklrtini ve bunların numara ile sıralı hale getiren bir liste oluşturulmalıdır. Bu listenin tüm malikler tarafından imzalanması ve noter tarafından tasdiklenmesi gerekir.

 • Taşınmaz mala ait tapu senedi, yoksa taşınmaz malın adını ve parsel numarasını belirtir belge ya da malikin sözlü beyanı,
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği
 • T.C. Kimlik numarası
 • Vergi numarası
 • Vesikalık fotoğraf
 • Temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

Kat İrtifakı Şartları

 1. Kat irtifakı yapabilmek için yapı henüz tamamlanmamış olmalıdır,
 2. Tüm bölümler birbirinden bağımsız olmalıdır,
 3. Yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulmalıdır,
 4. Daire ya da iş bürosu alacak her kişinin kat irtifakı isteminde bulunmuş olması gerekir,
 5. Birden çok alıcı var ise senet, tek bir alacak var ise istem belgesi hazırlanmalıdır ( Kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğduğundan, kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenir.)
 6. Yukarıda sayılı olan kat irtifakı için gerekli tüm belgeler hazırlanmış olmalıdır.
Article Categories:
İş&Para

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir